Hana Catalano

Otevřený dopis řediteli civilní zpravodajské služby


Úřad pro zahraniční styky a informace
P.O. Box 153
Praha 6
160 00

Attn.: ředitel ÚZSI František Bublan

Tábor, 10-04-2004

Re: Děj se vůle boží – nebo komunistů??

Vážený pane,

dovoluji si Vás oslovit za sebe i za širokou znepokojenou veřejnost a položit Vám některé zásadní otázky související jak s Vaší prací v bezpečnostních složkách pro českou společnost (daňové poplatníky), tak s Vaším svědomím. Jako teolog jistě stavíte věc svědomí, morálky a cti na první místo v žebříčku hodnot člověka. Naše společnost je nemocná minulostí a Bůh nám nepomůže (Váš výrok „Děj se vůle boží“ z Vašeho rozhovoru pro MFDnes, 20-03-2004; str. A/7). Pomůže těm, kteří prokáží, že jsou natolik silní a stateční, aby si dokázali pomoci sami. Teprve potom jsme ve svém úsilí a souvisejícím utrpení hodni i pomoci od Něj.
Při své návštěvě Washingtonu D.C. (Pentagonu) a tamních kolegů jste se jistě ztotožnil s jejich systémem vykonávání zodpovědné a obtížné služby na ochranu národa a demokracie a víte, že zlu je třeba čelit všemi prostředky, že boj za svobodu člověka a demokratickou společnost vždy vybíral a vybírá daň nejvyšší.
Velikonoční svátky jsou pro křesťany příležitostí k hlubšímu rozjímání, zamyšlení a vyhodnocení. Věřím, že i Vy tak činíte, a upřímně říkám, že nevěřím, že spíte tak dobře, jak je uvedeno ve výše zmíněném rozhovoru s Vámi.
Tím se dostávám k meritu svého otevřeného dopisu, a to k ostudné kauze bývalého zpravodajce BIS kpt. Vladimíra Hučína. Po desetiletém působení v BIS je Vám jistě velmi dobře známa situace v české kontrarozvědce.
Veřejnost vytrvale žádá, aby se jeho utajovaný proces stal procesem veřejným (jako např. proces s Karlem Srbou, významným spolupracovníkem vojenské kontrarozvědky). Soudní řízení by po dlouhých průtazích (podrobnosti jsou Vám zajisté známy) mělo začít cca za měsíc – v květnu. Chci věřit, že i Vy podporujete snahy veřejnosti o veřejný proces s V. Hučínem. Vždyť jste to byl právě Vy, kdo mu v lednu 2000 písemně vyjádřil poděkování za jeho působení v policejním týmu a přínosu v objasňování úkolů!
Ve zmiňovaném článku v MFDnes tvrdíte, že „...operativa je od toho, aby své agenty dostala do určitého prostředí...“. Vladimír Hučín svou agenturu do takového prostředí dostal a mimo jiné zjistil provázanost levicových extrémistů s komunisty a se současným bezpečnostním aparátem.
Otázka č. 1:
Byl jste za svého působení v BIS nadřízeným bývalého politického vězně V. Hučína, kpt. BIS?
V. Hučín byl po celou dobu svého téměř desetiletého působení v BIS hodnocen jako jeden z nejlepších – viz posudek na www.hucin.com. Dne 6. března 2001 to ostatně v televizi sdělil bývalý ředitel BIS Stanislav Devátý a ředitel BIS Olomouc Petr Částečka. Následující den ráno (07-03-2001) byl V. Hučín zvláštními odbory policie při cestě k lékaři brutálně přepaden a zatčen!
Otázka č. 2:
Co si o této záležitosti myslíte dnes?
Otázka č. 3:
Podílel jste se na odvolání kpt. BIS V. Hučína z týmu „Výbuch“, který se mj. zabýval objasňováním dosud nevyřešených teroristických útoků v Přerově, včetně pumového útoku na kancelář KPV tamtéž?
Otázka č. 4:
Proč byl kpt. V. Hučín z týmu odvolán v době, kdy upozorňoval na sílící vliv komunistů v bezpečnostních složkách a na kontakty levicových extrémistů se zástupci Iráku, Iránu, Palestiny, Ruska a dalšími, v rámci jejich aktivit s cílem vyvolávat v ČR protiamerické nálady?
Otázka č. 5:
Co bylo pravou příčinou toho, že důvodem k propuštění V. Hučína z BIS bylo obvinění, že stojí za výbuchy v Přerově? (Toto obvinění se ani nedostalo mezi vykonstruované trestné činy, jež jsou předmětem obžaloby v současném utajovaném procesu!)
Otázka č. 6:
Podílel jste se na ukončení zpravodajských akcí s krycími názvy Silon, Lípa, Špunt, Dýka, Hrob, Barel, Podkova a Gorila?
Otázka č. 7:
Víte o tom, že V. Hučín byl v období totalitního režimu opakovaně vyšetřován ve vazbě StB Ostrava pro své negativní postoje proti OOP a dalším arabským teroristickým organizacím – nepřipadá Vám to dnes v kontextu celé situace podezřelé?
Otázka č. 8:
Co si myslíte o tom, že jako klíčový svědek byl proti V. Hučínovi opakovaně použit bývalý spolupracovník StB Vlastimil Švéda (krycí jméno Slávek) – člověk, který byl již v r. 1977 znalci uznán jako neléčitelný druhotný psychopat?

Otázky svědomí a mimo rámec – a) Co si dnes s odstupem času myslíte o případu V. Hučína a jak byste se zachoval Vy, kdybyste se ocitl v podobné situaci? b) Z případu V. Hučína je naprosto zřejmé, že došlo k politickému zneužití BIS! Jedině veřejný proces může celou záležitost vysvětlit. Podepsal jste Petici za veřejný proces s V. Hučínem? (http://www.geocities.com/vanek2000/Kryl1.html) c) Co byste vzkázal čestnému člověku, V. Hučínovi, který má již dlouhou dobu díky vykonstruované štvanici vážné existenční problémy (příjem Kč 1.100,- měsíčně)?
Otázka č. 9:
Měl jste možnost zasáhnout v době, kdy se připravovalo skandální odstranění V. Hučína z BIS?
Jsou indicie, že jste o tom věděl – případ opakovaného konfliktu, který jste řešil mezi vedoucím BIS Olomouc Stanislavem Vránou a vedoucím skupiny V. Hučínem!
Otázka č. 10:
Znáte osobu někdejšího náměstka BIS, dnes ředitele BIS Olomouc Jana Prince, který je jedním z klíčových svědků proti V. Hučínovi?
KPV Olomouc nikdy nedala J. Princovi žádné doporučení pro přijetí k BIS, jak dotyčný tvrdil. Naopak není tajemstvím, že J. Princ byl u StB veden jako „vlivová osoba“.
Otázka č. 11:
Stydíte se za svého bývalého ředitele (BIS) Jiřího Růžka v souvislosti s případem V. Hučína?
Otázka č. 12:
V. Hučín je mj. obviněn i z toho, že šířil poplašné zprávy o sílícím vlivu komunistů. Naše společnost i spojenci v USA a jinde v demokratickém světě tento jev s velkými obavami sledují již dlouho – nejedná se tedy o šíření poplašné zprávy, jde o skutečný stav v naší zemi!
Co si o tomto nebezpečí myslíte Vy?
Otázka č. 13:
Víte o tom, že v souvislosti s odposlechem telefonu V. Hučína a jeho maminky byli (jsou?) odposloucháváni novináři, členové KAN a další, v rámci akce Twist, Uhlí apod.?

Je mnoho otázek, pane řediteli, na které bychom chtěli znát od Vás, od člověka z relevantního prostředí, upřímné a pravdivé odpovědi. Na závěr se ještě dovolím otázat, zda jako teolog nemáte pocit viny a výčitky z toho, že jste se spolu s dalšími podílel na hanebné likvidaci V. Hučína. Skutečně spíte dobře? Kauza V. Hučína je sledována – nejen veřejností – v USA, Austrálii a v dalších zemích. Po účelových průtazích by se nyní v květnu měla odehrát další série vykonstruovaného procesu, tolik připomínajícího třeba kauzu v Krčmani z 50. let. Nemyslíte, že by bylo dobré celý případ s bývalým kpt. BIS V. Hučínem před veřejností otevřít, a jak se říká, „přiznat barvu“? Pravda stejně vychází vždy napovrch, nelze ji pošlapat, umlčet. I pravda o některých signatářích Charty 77 je již mezi veřejností – a další a další podvodné skutečnosti.
Děkuji předem za Váš čas a upřímné odpovědi na dané otázky, které následně zveřejním i v angličtině na jediném nezávislém (v ČR) médiu – Internetu, stejně jako tento otevřený dopis Vám.

Přeji hodně úspěchů ve Vaší náročné práci a vše dobré do dalších let.
Hana Catalano
překladatelka a nezávislá novinářka