Interview Ryana Maura s Vladimírem Hučínem pro www.worldthreats.com (USA)

(červenec 2004 – překlad H. Catalano)
------------
RM.     Pane Hučíne, moji čtenáři jsou obeznámeni s obviněními vznesenými vůči Vám a s Vaším interview s JR Nyquistem. Interview se uskutečnilo 9. března 2002. Můžete nás seznámit s vývojem situace ve Vaší kauze od té doby?

VH.     Ústavní soud rozhodl, že vazba - respektive její prodlužování bylo nezákonné. Také byly činěny pokusy o to, aby mne nemohl obhajovat bývalý můj ředitel BIS JUDr.Stanislav Devátý a to (účelově) z toho důvodu, že neměl bezpečnostní prověrku. I zde musel v této věci rozhodovat Ústavní soud, který svým Nálezem rozhodl, že v daném případě není třeba, aby byl můj advokát podroben bezpečnostní prověrce. Okr.soud v Přerově byl zatím schopen projednat pouze poslední bod obžaloby, a to, že po mém zatčení a vazebním uvěznění jsem měl pracovní neschopnost, kterou vystavil můj civilní lékař MUDr.Jan Chmelař. V daném případě je obviněn i tento lékař s tím, že mi byla vyplacena nemocenská ve výši 7 600 Kč. Jde samozřejmě o účelové obvinění, aby byl průběh soudu co nejdéle protahován.Ta další jednání již budou probíhat v utajeném režimu, a proto je nutné, aby veřejnost proti tomuto stavu protestovala. Také jsem často předvoláván na policejní výslechy, a to z toho důvodu, že na mne bývalí příslušníci SNB a tajní spolupracovníci StB podávají trestní oznámení.

RM.     Je zřejmé, že bývalí komunisté a jejich přátelé jsou zapleteni do spiknutí, aby si udrželi svoji moc a majetek. Existuje nějaký důkaz o tom, ze tato jejich činnost ohrožuje americkou bezpečnost?

VH.     Jako důstojník BIS jsem pracoval na problematice extrémismu - terorismu. Téměř po celou dobu jsem upozorňoval na aktivity komunistů, které byly cíleny k vyvolávání protiamerických nálad.V době, kdy již bylo možno prokázat, že za doposud neobjasněnými teroristickými útoky v Přerově (včetně útoku na kancelář KPV)stojí komunisté, tak mi byla další operativní činnost znemožněna. Např. když jsem monitoroval zpravodajské kontakty kubánského zástupce Davida Pauloviche na půdě OV KSČM v Přerově v souvislosti s levicovými extrémisty, tak mi byly tyto aktivity zakazovány.Zde se jednalo o připravované akce komunistů s cílem podněcovat protiamerické názory. V souvislosti s touto činností jsem např. dokladoval styky levicových extrémistů se zástupci Iráku, Iránu, Palestíny a dalších.
RM.     Jeví se, ze bývalí komunisté a jejich mafiánští spojenci jsou více úspěšní při infiltraci České republiky než dalších východoevropských zemí. Proč je tomu tak?

VH.     Komunisté si v ČR vybudovali značný vliv na společnost. Např. na severní Moravě jsou vedoucí místa v bezpečnostních složkách obsazena bývalými komunistickými kádry, kteří jsou spojeni s KSČM. Já jsem byl jako důstojník BIS pro jejich existenci vážnou překážkou, neboť jsem soustavně upozorňoval na bezpečnostní rizika související s jejich působením na vnitřní bezpečnost ČR po vstupu do NATO.V několika případech jsem prokázal tajné členství KSČ u příslušníků policie, viz případ Stanislava Podepřela, který jako tajný člen KSČ zahynul na policejní expozituře v Přerově na následky výbuchu v r.1999, v den vstupu ČR do NATO. Na mém odstranění z BIS se podílelo mnoho bývalých příslušníků komunistické SNB, soudců a dalších.

RM.     Proč by se měli Američané zajímat o korupci v České republice? Korupce existuje všude.

VH.     Nebyl jsem specialistou na korupci, ale postkomunistické struktury disponují značným finančním kapitálem, který používají pro upevnění svých pozic.

RM.     Češi byli nápomocni v Evropě při postoji proti Francii a pomáhají v Iráku a jiných oblastech. Myslíte si, že přestože si tito zkorumpovaní lidé zachovali svoji moc, může se s nimi takto spolupracovat?

VH.     Zde bych doporučoval, aby bezpečnostní složky USA byly velmi, velmi bdělé.

RM.     Proč jsou některá opatření vedena osobně proti Vám? Jsou taková falešná obvinění v zemi běžná? VH.     Jak jsem již uvedl, podílel jsem se na bezpečnostních prověrkách a tím jsem ohrožoval pozice soudců, státních zástupců, policistů a dalších představitelů státní správy. K tomu jsem využíval svých zkušeností a také materiálů - dokumentů, které jsem zachránil před zničením v r.1989. Pokud bych se smířil s tím, že bývalí komunističtí exponenti se opět dostávají do vlivných pozic v např. justici, policii a jinde, tak bych tyto problémy neměl.

RM. Mají bývalí komunisté, kteří jsou u moci, nějaká napojení na ty, kteří jsou též u moci v Rusku?

VH.     Ano, prokazoval jsem to na několika konkrétních případech.

RM.     Existuji nějaké důkazy o tom, ze bývalí komunisté, dnes u moci, mají napojení na teroristy nebo předávají zpravodajské informace nepřátelům Západu? VH.     Od svého nástupu k BIS jsem z prostředí KSČM často zaznamenal informace svědčících o výrazných sympatiích k těm, kteří s pomocí terorismu útočí na americké zájmy. Zde bych nerad konkretizoval - důkazy si nechávám k soudu, nechci ohrozit zdroje.

RM.     Kam až sahá korupce? Mam na mysli, že jistě ne všichni bývalí komunisté by mohli být zapojeni do spiknutí.

VH.     Nejsem specialistou na korupci, ale vím, že komunisté disponují značným kapitálem, který dokážou použít v rámci svých zájmů. Jelikož však mají své lidi na důležitých pozicích, tak svůj vliv prosazují prostřednictvím těchto osob. Nelze tvrdit, že všichni bývalí komunisté jsou zapojeni do nezákonných aktivit či spiknutí. Celá řada těchto bývalých komunistů využívá svých známostí a provázaností ve svůj prospěch v rámci "byznysu".

RM.     Jsou tito bývalí komunisté věrni ideologii Marxismu-Leninismu? Nebo prostě jen tak vystupují, aby si udrželi svoji vlastní moc a majetek?

VH.     Rozhodně nejsou, ale v mnoha případech nadále podporují komunistické aktivity a tím si zajišťují vliv pro případ, že by zde KSČM opět získala rozhodující pozici. Zde je nutno např. upozornit, že synové a dcery bývalých komunistů (i estébáků) zastávají významné pozice v justici, státních zastupitelstvích apod. Z těchto pozic snadno dokážou pro své zájmy zajistit patřičný vliv. V závěru se omlouvám, že se nevyjadřuji konkrétněji - soudní proces vedený proti mé osobě mi to za daných okolností znemožňuje.
Děkuji Vám i Vašim čtenářům za podporu a zájem o můj boj s největším zlem ze všech zel – komunismem, který využívá terorismus k tomu, aby zničil svobodu a demokracii.