Hana Catalano
srpen 2004

STAV  ZEMĚ  ČESKÉ

      Kritické události v naší historii dokázaly, že český národ umí táhnout za jeden provaz, že se nebojí bojovat za svobodu, svoji vlast a svá lidská práva. To jen v těch chvílích nejtěžších, kdy národ znovu a znovu představil své hrdiny a nebál se největších obětí – tehdy vždycky přišla zrada. Přicházela a dodnes přichází z těch nejvyšších míst, přímo od vůdce, odkud se jako mor šířila a šíří do všech oblastní státní správy (1938, 1948, 1968, 1969, 1989, 1990).
      A národ s vůdcem – zrádcem zprvu nechápal, později pochopil a ve větší míře rezignoval. Ti hodně stateční si zachovali i bez vůdce svoji tvář, bojovali proti zlu všemi dostupnými prostředky a mnohdy zaplatili daň nejvyšší. Hrdinové a oběti – za nás za všechny.
      Méně stateční byli přesvědčeni, že bez hlavy tělo nic nezmůže. Stáhli se do ústraní a s čistým štítem přežívali. Nezaprodali se zlu a své děti vychovávali podle morálních hodnot, které sami ctili, přestože svým potomkům nemohli nabídnout šťastnou budoucnost. Čekali a doufali...dodnes nezlomeni. Pro statisíce byla svoboda a důstojnost člověka prioritami. Odešli tam, kde jim tato základní práva cizí společnosti zaručovaly. Ani tam se však práva na svobodnou vlast nevzdávali, bojovali dle svých možností a různými prostředky... bojují dodnes. Hrdinové a zdravé jádro národa.

      Minulost však přála lidským hyenám, zrádcům a kolaborantům – stav naší země bez morálního vůdce vyvolal a kultivoval v těchto lidských bestiích ty nejnižší odsouzeníhodné vlastnosti. Lidské bestie – velká černá skvrna minulosti a dodnes zahnívající zhoubný nádor.
      Český národ – jeho zdravé jádro – však nechce, aby ve státní správě nadále setrvávaly hyeny, zrádci a kolaboranti. Stále silněji volá po změnách. Byl vyburcován zápachem toho hnijícího nádoru, jež přestal být pro většinu snesitelným. Nelze dál již ignorovat, že ve státní správě máme čím dál víc zrádců národa z dob nejtěžších. Že tam máme i ty, kteří hrdě veřejně říkají, že sice byli v KSČ, ale „nikomu neublížili“. Jaká to drzost! I ten poslední neaktivní řadový člen KSČ (bezpáteřní prospěchář) posiloval svým členstvím mohutnou zločineckou organizaci, která terorizovala ty, jež se dokázali nezaprodat. Každý bývalý i současný člen tohoto zločineckého spolku nese vinu a má krev na rukou. Není hoden zastávat žádné veřejné funkce! Národ chce konečně nastoupit ozdravný proces.
      Není přijatelné, aby komunističtí soudci dodnes soudili své oběti z dob totality pod zástěrkou nezávislých soudů! Za všechny – nejvíce ostudný případ bývalého kpt. BIS Vladimíra Hučína, kdy jeho totalitní soudci dnes účelově rozhodují v jeho rehabilitačních řízeních (!!), kdy okolnosti jeho postkomunistického procesu se neslučují se soudním procesem demokratické společnosti (mj. vykonstruovanými obviněními, nezákonnou vazbou a terorem, využíváním podezřelých a zkompromitovaných „svědků“, mezi kterými figuruje Hučínem dekonspirovaný agent StB a KGB Antonín Mikeš, psychicky narušený agent StB Vlastimil Švéda – krycí jméno Slávek apod.). Poslední jednání soudu pod taktovkou „nezávislého“ soudce Jelínka bylo poslední kapkou trpělivosti veřejnosti, která celou účelově připravenou šarádu od počátku sleduje. Všichni dnes už víme, kdo měl zájem na odstranění kpt. Vladimíra Hučína z BIS, kdo všechno stojí za jeho pronásledováním a kdo se bude nakonec z těchto aktivit zodpovídat! (www.freewebs.com/vanek/index.htm, www.AAAWebpages.cz, www.hucin.com)

      Je zcela evidentní, že národ má již dost všech lží a podvodů. Je také jasné, že dle starého přísloví „svině sama od koryta nepůjde“. Zatím probíhají nespokojené demonstrace bez „vidlí“. Se správným vůdcem by ozdravná etapa proběhla rychleji a efektivněji. Kdo jím bude? Kdo povede tolikrát zkoušený a zrazený národ k morální očistě a prosperitě? Za koho se s hrdostí a odhodláním postaví většina národa?